Chính sách bảo mật website

Tinoreading.club coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin và việc thanh toán của bạn. Thông tin của bạn trong quá trình thanh toán sẽ được mã hóa để đảm bảo an toàn. Sau khi bạn đặt hàng thành công, bạn sẽ thoát khỏi chế độ an toàn.

Bạn không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Tinoreading.club cũng nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, Tino buộc phải cung cấp thông tin cho pháp luật.

 

1. Mục đích thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website tinoreading.club bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ nhận hàng để tạo tài khoản cho thành viên là khách hàng. Đây là các thông tin cơ bản và bắt buộc mà tinoreading.club yêu cầu thành viên cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ. Thông tin sẽ giúp tinoreading.club liên hệ với bạn nhằm đảm bảo quyền lợi cho bạn.

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website tinoreading.club, Tino chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về sản phẩm bạn đặt trong từng đơn hàng, đơn hàng đã được thanh toán chưa hoặc các trạng thái thanh toán khác. Các thông tin về thanh toán thẻ hoặc thanh toán chuyển khoản đều được lưu giữ và xử lý bảo mật bởi bên thứ 3 bao gồm các cổng thanh toán: OnePay, VNPay và Momo. 

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Tino về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Website tinoreading.club sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

  • Cung cấp các dịch vụ đến thành viên;
  • Gửi các thông báo về hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Tino;
  • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

Tino không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích trên hoặc các mục đích khác không liên quan đến giao dịch tại tinoreading.club.

 

3. Các bên tiếp cận thông tin cá nhân

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật, website tinoreading.club có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, Tòa án, Cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nếu có của bạn. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của bạn.

 

4. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu gỡ bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của tinoreading.club.

 

5. Liên hệ về các vấn đề bảo mật

Tinoreading.club không có đối tác thu thập và quản lý thông tin, mọi vấn đề về chính sách bảo mật các thành viên có thể liên hệ trực tiếp đến Tino để được giải đáp kịp thời qua email care@tinoreading.club.

 

6. Phương thức sử dụng để chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Thành viên có thể tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa. Hoặc Liên hệ yêu cầu tinoreading.club thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị website tinoreading.club. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Tino sẽ xác nhận lại thông tin với trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin. 

 

Cam kết bảo mật thông tin chung

Thông tin cá nhân của bạn tại Tino được tinoreading.club cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của tinoreading.club.

Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của bạn, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Xác nhận đơn hàng bao gồm các sản phẩm trên website tinoreading.club được xem là đã có sự đồng ý của bạn. Tino lúc này mới bắt đầu sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp dịch vụ đến bạn.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự đồng ý của bạn.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của các thành viên, tinoreading.club sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông tin đến bạn.

Ban quản lý tinoreading.club yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, nên cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ nhận hàng và chịu trách nhiệm pháp lý của những thông tin trên. Tino không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân bạn cung cấp khi đăng ký ban đầu không chính xác.

 


 

👋🏼 Tìm hiểu thêm về Tino: