Bookmarks

Tinoreading.club kết hợp cùng các họa sĩ tại Việt Nam gửi đến bạn những mẫu bookmark đánh dấu sách độc quyền.

Đề bài gửi họa sĩ: "Đọc sách có ý nghĩa như thế nào đối với bạn?". Sau đó, hoạ sĩ sẽ được tự chọn nguồn cảm hứng, phong cách thiết kế & ý tưởng không ràng buộc.

Với mỗi cuốn sách đặt tại Tino, bạn sẽ nhận được 1 bookmark ngẫu nhiên ở mùa hiện tại hoàn toàn miễn phí.

Mỗi mùa thiết kế bookmark sẽ kéo dài từ 3-4 tháng. ĐẶT SÁCH NGAY để may mắn nhận được mẫu bookmark yêu thích bạn nhé! (Bạn có thể ghi chú trên đơn hàng mẫu bookmark mong muốn, và các bạn booksellers tại Tino sẽ hỗ trợ để gửi đúng mẫu bạn thích.

Nếu bạn là họa sĩ & muốn tác phẩm của mình được xuất hiện trên các bookmarks của Tino, bạn có thể gửi email về care@tinoreading.club.

Bookmarks Tháng 04/2023

Bookmarks Tháng 04/2023

11 tháng trước

Bookmarks Tháng 07/2022

Bookmarks Tháng 07/2022

1 năm trước

Stickers Tháng 05/2022

Stickers Tháng 05/2022

1 năm trước

Bookmarks Tháng 03/2022

Bookmarks Tháng 03/2022

1 năm trước